Leszek  2017.03.21 08:39

Sędzia Piotr Jakubiec gościem PWSZ w Chełmie

20 marca br. gościem PWSZ w Chełmie był Sędzia Sądu Okręgowego w Lublinie Piotr Jakubiec - Komisarz Wyborczy w Chełmie.  Podczas spotkania ze studentami oraz przybyłymi mieszkańcami Chełma wygłosił wykład nt. Prawa wyborczego w Polsce. Prelekcja dotyczyła jednego z najbardziej istotnych aspektów funkcjonowania świadomego i odpowiedzialnego społeczeństwa oraz podstawowego konstytucyjnego prawa obywatela w współtworzeniu państwa.  Sędzia Piotr Jakubiec szczegółowo przedstawił zagadnienia aktu wyborczego,  funkcjonowania okręgów wyborczych, biernego i czynnego prawa wyborczego oraz procedur i instytucji odpowiadających za prawidłowy przebieg wyborów. Wykład wpisał się w cykl prelekcji upowszechniających wiedzę na temat prawa wyborczego, organizowanych pod patronatem Państwowej Komisji Wyborczej.

Czytaj więcej:

 Leszek  2017.03.21 08:34

Studenci Elektrotechniki na targach AUTOMATICON

W dniach 14-17 marca 2017 roku odbyły się 23 specjalistyczne targi przemysłowe AUTOMATICON®. Studenci Instytutu Nauk Technicznych i Lotnictwa z kierunku Elektrotechniki jak co roku odwiedzili warszawskie targi. Przez 4 dni można było zobaczyć najnowsze produkty znaczących firm z zakresu automatyki przemysłowej zarówno z kraju, jak i z całego Świata. Targi AUTOMATICON® są od ponad 20 lat największym w Polsce profesjonalnym forum, na którym spotykają się producenci, kompletatorzy i odbiorcy automatyki przemysłowej. Są licznie odwiedzane przez specjalistów poszukujących nowych rozwiązań technicznych oraz są bogatym źródłem informacji dla projektantów oraz integratorów systemów, jak również prelekcje dla uczestników z środowiska branżowego. Zapraszamy do obejrzenia relacji fotograficznej. Opiekunami wyjazdu byli: dr inż. Piotr Filipek, mgr Agnieszka Szumera, mgr inż. Kamil Gawkowski, inż. Kamil Bańka oraz mgr inż. Mariusz Holuk.

Czytaj więcej:

 Leszek  2017.03.15 11:37

PWSZ w Chełmie obejmuje patronatem ZST w Janowie Lubelskim

W dniu 13 marca 2017 r. dr hab. inż. Arkadiusz Tofil  profesor nadzwyczajny - Rektor PWSZ w Chełmie i mgr Mariusz Wieleba  - Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych  w Janowie Lubelskim podpisali Umowę Patronatu. Celem niniejszej Umowy jest integracja środowiska ośrodków kształcenia PWSZ w Chełmie oraz ZST w Janowie Lubelskim, mająca na celu podniesienie poziomu kształcenia, pogłębianie i zacieśnianie stosunków między społecznością akademicką a społecznością uczniowską oraz rozszerzanie osiągnięć, rozwój badań naukowych, zapewnienie wymiany doświadczeń w dydaktyce i działalności naukowej pomiędzy Stronami niniejszej Umowy. Następnie delegacja szkoły odwiedziła Centrum Studiów Inżynierskich w celu zapoznania się z potencjałem laboratoryjno-dydaktycznym Uczelni.

Czytaj więcej:

 Leszek  2017.03.13 09:41

II edycja rekrutacji instytucji w ramach projektu „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie ogłasza II edycję rekrutacji instytucji / podmiotów chętnych podjąć współpracę w zakresie organizacji studenckich praktyk zawodowych, realizowanych w ramach projektu „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach Projektu, studenci II i III roku studiów, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie będą uczestniczyć w programie rozszerzonych 6-miesięcznych praktyk zawodowych, realizowanych w okresie do czerwca 2018 roku.

W rekrutacji mogą wziąć udział instytucje/podmioty, które spełniają wymagania określone w Regulaminie wyboru instytucji przyjmujących na praktyki zawodowe studentów PWSZ w Chemie .
Porozumienia / umowy zawarte z instytucjami / podmiotami wyłonionymi w trakcie tej rekrutacji będą dokumentowały gotowość podjęcia współpracy każdej ze stron, w zakresie oraz terminie wynikającym z potrzeb PWSZ w Chełmie, powstałych w związku z realizacją Projektu. Podjęcie współpracy wymagało będzie uregulowania obowiązków stron oddzielną umową.

Instytucje / podmioty zainteresowane podjęciem współpracy w zakresie organizacji studenckich praktyk zawodowych powinny złożyć stosowny wniosek () w Biurze Wniosków i Projektów (pokój 210, ul. Pocztowa 54, 22-100 Chełm), w terminie do 24 marca 2017r.  w zamkniętej kopercie, z dopiskiem na kopercie „Rekrutacja instytucji / podmiotów chętnych podjąć współpracę w zakresie organizacji studenckich praktyk zawodowych” lub za pomocą poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Wniosek, który nie wpłynie w wyznaczonym terminie, nie będzie podlegał rozpatrzeniu. 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 82 5620602.

 Leszek  2017.03.02 15:05

Ośrodek Kształcenia Lotniczego PWSZ w Chełmie liderem szkolenia lotniczego w Polsce

W dniu 1 marca 2017 r. Rektor PWSZ w Chełmie prof. nadzw. dr hab. inż. Arkadiusz Tofil podpisał aneks do umowy w sprawie realizacji zadań związanych z utrzymaniem powietrznych statków szkolnych i specjalistycznych ośrodków szkoleniowych kadr powietrznych.
Po wielu latach rywalizacji o najlepszą pozycję wśród akademickich ośrodków kształcenia lotniczego to pierwszy rok, kiedy OKL PWSZ w Chełmie wyszkolił największą liczbę pilotów cywilnych oraz mechaników lotniczych. Wynik ten przełożył się na pozyskanie najwyższej dotacji z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa przeznaczonej na szkolenie personelu lotniczego w roku 2017. Pozyskane środki stanowią gwarancję zapewnienia właściwej ścieżki szkolenia dla wszystkich studentów na specjalnościach związanych z lotnictwem.