Przedstawiciele Samorządu Studenckiego zrobili niespodziankę mikołajkową i z workiem słodyczy odwiedzili JM Rektora dra hab. inż. Arkadiusza Tofila prof. PWSZ w Chełmie oraz pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie.
Było miło, słodko i świątecznie.