W dniu 20 kwietnia w murach Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie miał miejsce III Międzynarodowy Kongres Architektury i Budownictwa – część druga pod nazwą: "Budownictwo - stan obecny i perspektywy rozwoju”. Pierwsza część kongresu odbyła się w Kijowie na Narodowym Uniwersytecie Lotniczym pod nazwą: "Środowisko miejskie - XX w. Architektura.Budownictwo.Projektowanie".
Kongres był wydarzeniem w skali międzynarodowej i skupił wokół siebie naukowców z kilku krajów Europy. Tematyka kongresu dotyczyła szeroko rozumianej architektury i budownictwa, które łączą się ze sobą na każdym etapie realizacji inwestycji.
W wydarzeniu uczestniczyło ponad 80 osób z różnych ośrodków naukowych i innych jednostek związanych z branżą projektowania i wykonywania robót budowlanych, w tym młodzieży ze szkół średnich oraz studentów. Uczestnicy mogli poszerzyć swoją wiedzę z zakresu architektury oraz budownictwa, w szczególności: materiałów budowlanych, projektowania, nowoczesnych technologii, wykonawstwa. Spotkaniu towarzyszyła wystawa prac dr inż. arch. Zbigniewa Bednarczyka na temat Miasta Chełm.