Profesor nadzw. dr hab. inż. Arkadiusz Tofil, rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie został uhonorowany indywidualną nagrodą II stopnia za osiągnięcia organizacyjne w roku akademickim 2016/2017. Nagroda przyznana została przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Czytaj więcej: