Rektor
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie
Zarząd Chełmskiego Towarzystwa Naukowego
Zarząd Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Chełmie

mają zaszczyt zaprosić na

Inaugurację Roku Akademickiego 2017/2018,
Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Chełmie

która odbędzie się 18 października 2017 r.
w Instytucie Matematyki i Informatyki PWSZ w Chełmie przy ul Pocztowej 54a, Aula 113 im. Władysławy Mrożkiewicz

 

Program uroczystości:
18.10.2017 – środa:

  • 13:00 – Hymn państwowy (Chór UTW)
  • 13:05 – Wystąpienia Rektora PWSZ w Chełmie, Prezesa ChTN, Prezydent Miasta Chełm
  • 13:20 – Wystąpienie Przewodniczącej Zarządu UTW
  • 13:30 – Gaudeamus Igitur (Chór UTW)
  • 13:40 – Wykład inauguracyjny – Zygmunt Gardziński, Związki Marszałka Józefa Piłsudskiego z Chełmem i Ziemią Chełmską.