Leszek  2017.07.11 12:56

Sukces reprezentacji z Chełma w biało-niebieskich barwach Enter Air!

Reprezentacja studentów PWSZ Chełm wzięła udział w 46. Samolotowych Nawigacyjnych Mistrzostwach Polski Juniorów oraz 60. Samolotowych Nawigacyjnych Mistrzostwach Polski Seniorów.  Zawody trwające od 5 do 9 lipca, poprzedził trening, na którym uczestnicy doskonalili swoje umiejętności.

Plan mistrzostw zakładał trzy trasy, które do pokonania mieli uczestnicy. Dzięki sprzyjającym warunkom atmosferycznym, udało się zrealizować ten plan i oblecieć wszystkie z nich.

Pierwsza trasa wiodła na zachód od lotniska i składała się z 7 punktów zwrotnych. Drugiego dnia mistrzostw, trasa o 7 punktach zwrotnych wyłożona została w kierunku północno-zachodnim, gdzie drugi odcinek trasy przebiegał przez sady w rejonie Sandomierza. Ostatnia z tras, o pięciu punktach zwrotnych, została wyznaczona na wschód od lotniska i znaczna jej część przebiegała nad Lasami Janowskimi.

Czytaj więcej:

 Leszek  2017.07.10 14:02

Sukces Instytutu Nauk Rolniczych PWSZ w Chełmie

Artykuł, autorstwa dr Ignacego Kitowskiego, nauczyciela akademickiego Instytutu Nauk Rolniczych PWSZ w Chełmie, oraz pracowników naukowych: Uniwersytetu Gdańskiego, Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie oraz Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, pt. „Concentrations of lead and other elements in the liver of the white-tailed eagle (Haliaeetus albicilla), a European flagship species, wintering in Eastern Poland”, o skażeniach w organizmach orłów bielików, został opublikowany w czasopiśmie Ambio, znajdującym się na Liście Filadelfijskiej.

Wydawane przez Królewską Szwedzką Akademię Nauk czasopismo Ambio należy do światowej czołówki impaktowych periodyków poświęconych ochronie środowiska. Jego aktualny impact faktor to: IF = 3.687.

Gratulujemy Panu Doktorowi i jego współpracownikom.

Link do pracy:  

 Mariusz  2017.07.03 13:24

Przedłużenie rekrutacji do projektu „NOWE KOMPETENCJE – LEPSZY START. WSPARCIE STUDENTÓW PWSZ W CHEŁMIE”

STUDENCI/STUDENTKI I ROKU NA KIERUNKU MATEMATYKA SPECJALNOŚCI INFORMATYKA STOSOWANA, II ROKU NA KIERUNKU MECHANIKA
I BUDOWA MASZYN, II i III ROKU NA KIERUNKU ROLNICTWO ORAZ II ROKU NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO
przedłużona rekrutacja do projektu
„NOWE KOMPETENCJE – LEPSZY START. WSPARCIE STUDENTÓW PWSZ W CHEŁMIE”

Czytaj więcej:

 Leszek  2017.06.30 19:22

Współpraca PWSZ w Chełmie z EnterAir

Enter Air i Państwowa Wyższe Szkoła Zawodowa w Chełmie łączą siły, promując lotniczą pasję wśród młodzieży! W dniu 29.06.2017 największa polska czarterowa linia lotnicza - Enter Air, podpisała porozumienie o współpracy przy promocji lotniczej pasji wśród kandydatów, studentów i absolwentów specjalności Pilotaż PWSZ w Chełmie. Studenci, którzy ukończyli proces szkolenia lotniczego i legitymują się uprawnieniami niezbędnymi do rozpoczęcia szkolenia Type Rating , będą mieli szansę na dołączenie do zespołu lotniczych załóg Enter Air i podjęcie wymarzonej pracy w liniach, posiadających stale unowocześnianą flotę blisko dwudziestu samolotów typu Boeing 737.

Czytaj więcej:

 Leszek  2017.06.29 15:13

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2017/2018

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłasza nabór wniosków stypendialnych za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2017/2018. Studenci mogą ubiegać się o to stypendium nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów. Może być ono przyznane przyznane osobie posiadającej wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane ze studiami lub wybitne osiągnięcia w sporcie. Za wybitne osiągnięcia naukowe uważa się m.in. autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych w czasopismach naukowych, udział w projektach badawczych, autorstwo lub współautorstwo wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, topografii układu scalonego lub wyhodowanej albo odkrytej i wyprowadzonej odmiany rośliny, referaty własne wygłoszone samodzielnie na konferencjach naukowych, a także nagrody uzyskane w konkursach o zasięgu międzynarodowym. Do wybitnych osiągnięć artystycznych zalicza się autorstwo, współautorstwo lub wykonanie dzieł artystycznych, autorstwo lub współautorstwo wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego, nagrody uzyskane w konkursach artystycznych o znaczeniu międzynarodowym. W katalogu osiągnięć sportowych znalazły się wysokie miejsca w klasyfikacji indywidualnej albo drużynowej w sportach olimpijskich lub paraolimpijskich oraz w klasyfikacji indywidualnej albo drużynowej w sportach, w których działają polskie związki sportowe.

Stypendia ministra są przyznawane studentom na wniosek rektora uczelni zaopiniowany przez radę podstawowej jednostki organizacyjnej, a w przypadku uczelni nieposiadającej podstawowej jednostki organizacyjnej – przez senat uczelni.

Na wnioski zainteresowanych studentów oczekujemy w terminie do 8 września br.. Osoba do kontaktu ws. stypendium: Iwona Lasek-Surowiec, budynek rektoratu, pokój 209. Zapraszamy również do Działu Pomocy Materialnej.