Mariusz  2017.11.22 15:12

Rozdanie nagród laureatom III Miejskiego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym

21 listopada 2017 r. miało miejsce uroczyste podsumowanie III Miejskiego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym. Było to wydarzenie towarzyszące konferencji pt. Samorząd terytorialny w konstytucjach państw Europy Środkowo-Wschodniej”, która w odbyła się w PWSZ w Chełmie w październiku 2017 r. W konkursie wzięła udział młodzież z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w terenu Chełma. Organizatorami tego przedsięwzięcia byli: PWSZ w Chełmie, Urząd Miasta Chełm oraz Młodzieżowa Rada Miasta. Konkurs objęli swoim patronatem i nagrody ufundowali: Prezydent Miasta Chełm Agata Fisz, Senator RP prof. dr hab. Józef Zając oraz JM Rektor PWSZ w Chełmie prof. nadzw. dr hab. inż. Arkadiusz Tofil.

Czytaj więcej:

 Leszek  2017.11.17 10:41

O Inteligentnych Systemach Transportowych w PWSZ w Chełmie

Wykorzystanie nowoczesnych technologii w zapewnieniu bezpieczeństwa i efektywności współczesnych systemów transportowych było głównym tematem wykładu otwartego pt. "Inteligentne Systemy Transportowe", wygłoszonego przez dr. inż. Marka Litwina – Dyrektora ds. Inteligentnych Systemów Transportowych i Systemu Poboru Opłat-Windsor-Detroit Bridge Authority, w dniu 16 listopada 2017 roku w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie. W czasie spotkania, w którym uczestniczyli przedstawiciele samorządu lokalnego, studenci i młodzież szkół średnich, prelegent przedstawił również współczesne systemy organizacyjne nadzoru i kontroli transportu międzynarodowego. Wskazał też na wiele zagadnień transportowych, które mogą być ciekawymi tematami prac istotnych dla rozwoju naszego miasta i regionu.

Galeria:

 Leszek  2017.11.17 10:34

Uczelnia Kanadyjska Partnerem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

Uniwersytet WINDSOR w Kanadzie to kolejna zagraniczna uczelnia, z którą będzie współpracowała Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie. Umowę w tej sprawie sygnowali, w dniu 12 października 2017
roku w murach kanadyjskiej Uczelni, prof. Józef Zając – Prorektor ds. Studenckich chełmskiej Uczelni, oraz dr Alan Wildeman – Rektor Uniwersytetu Windsor. Współpraca, obok wymiany studentów i pracowników dydaktycznych, przewiduje również rozwój badań naukowych i kształcenia związanego z problematyką transgraniczną. Kluczową rolę w tym przedsięwzięciu odgrywa Cross-Border Institute, jednostka funkcjonująca w ramach Uniwersytetu Windsor, zajmująca się zagadnieniami transportu i wymiany międzynarodowej.

 Leszek  2017.11.14 12:27

Uroczyste podpisanie umowy na przebudowę budynku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie na Akademik studencki

Rektor PWSZ w Chełmie prof. nzw. dr hab. inż. Arkadiusz Tofil i Prezes firmy „Antro” Pan Andrzej Trociński w dniu 14 listopada 2017 r. podpisali umowę na przebudowę budynku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie przy ul. Nowy Świat 3 na Akademik studencki.

Pracę rozpoczną się już w grudniu tego roku. Planowany termin zakończenia inwestycji (łącznie z wyposażeniem budynku) to sierpień 2018 roku.

Czytaj więcej:

 Mariusz  2017.11.13 09:57

Wykład otwarty "Inteligentne Systemy Transportowe"