Temat: 
parafraza
Pytanie:napisał:  martyna.niedziela  
podaj definicję parafrazy słowotwórczej podaj definicję podstawy słowotwórczej
Odpowiedź:ostatnia edycja:  Agnieszka Piwnicka-Jagielska  
parafraza słowotwórcza, inaczej zwana eksplikacją słowotwórczą to taka definicja wyrazu pochodnego, która zawiera wyraz podstawowy, przez co odpowiada na jedno z podstawowych pytań słowotwórstwa, które brzmi: od jakiego wyrazu pochodzi dane słowo; podstawa słowotwórcza powstaje po odcięciu końcówki fleksyjnej w wyrazie podstawowym; APiwnicka