Temat: 
kropka po liczebniku porządkowym
Pytanie:napisał:  dwydra  
Nie mogę znaleźć informacji opisującej w sposób wyczerpujący zasady stawiania kropki po liczebnikach porządkowych. W zamieszczonym tekście mojej pracy wstawiłem kropki po liczebnikach, również procentach. „Po uwzględnieniu wyników badania immunohistochemicznego oraz wyłączeniu chorych po neoadjuwantowej chemioterapii uzyskałem wzrost wskaźnika identyfikacji do 89,3.% w całej grupie i do 68,9.% dla dwustronnej oceny. Podobnie jak u innych autorów, zastosowanie we własnym badaniu metody skojarzonej pozwala na wykrycie węzła wartowniczego u 100.% pacjentek [181]. W pracy osiągnięto zamierzony cel, jakim była identyfikacja metody oraz grupy chorych, które mogą odnieść największe korzyści z wprowadzenia koncepcji węzła wartowniczego w raku szyjki macicy do praktyki klinicznej. Najlepszym narzędziem do oznaczania węzła wartowniczego jest metoda skojarzona radioizotopowo-barwnikowa z zastosowaniem albuminy ludzkiej znakowanej technetem ‒ 99mTc o aktywności 1 mCi (37 MBq) oraz 1.% roztworu Methylenblau Vitis. Najlepszą grupę do wprowadzenia metody identyfikacji węzła wartowniczego w raku szyjki macicy stanowią chore we wczesnym stadium zaawansowania choroby, ze zmianą pierwotną nie większą niż 20 mm.”
Odpowiedź:ostatnia edycja:  Lucyna Sikorska  
W Słowniku ortograficznym czytamy, iż kropkę stawiamy po cyfrach arabskich oznaczających liczebniki porządkowe, np. na 5. (= piątym) piętrze; w 3. (= trzeciej) osobie, po raz 7. (= siódmy). Kropka po liczebniku może zostać opuszczona, jeśli z kontekstu jednoznacznie wynika, że użyty został liczebnik porządkowy, np. Chodzę do 8 klasy. Jeśli jednak zastosujemy znak procentu, tak, jak uczynił to Pan w tekście, po liczbie kropka nie powinna wystąpić.