Kurs CCNA
  • kurs oferowany przez ponad 150 Akademii Cisco w Polsce, po raz pierwszy dostępny również w Chełmie,
  • 280 godzin zajęć praktycznych i teoretycznych, zapewniających gruntowne przygotowanie do certyfikatu zawodowego CCNA (lub certyfikatu CCENT po ukończeniu połowy kursu), prowadzonych przez wykwalifikowanych instruktorów Akademii Cisco,
  • w programie między innymi: terminologia sieciowa i protokoły, standardy sieci komputerowych, sieci lokalne (LAN), sieci rozległe (WAN), model OSI, okablowanie sieciowe, konfiguracja zaawansowanych urządzeń sieciowych (m. in. routerów i przełączników), protokoły TCP/IP, adresowanie w sieci, protokoły routingu, wirtualne sieci LAN, sieci bezprzewodowe WiFi,
  • zajęcia praktyczne w specjalistycznym, nowoczesnym laboratorium (routery Cisco serii 2800, przełączniki Catalyst 2960, sprzęt WiFi Cisco), umożliwiającym rozwiązywanie realnych problemów (posiadany sprzęt jest zgodny z najnowszą wersją materiałów do kursu CCNA 4.0 Exploration/Discovery oraz Fundamentals of Wireless LANs),
  • wysokiej jakości zestaw środków i narządzi internetowo-multimedialnych i symulacyjnych do samodzielnego zdobywania wiedzy, również w domu,
  • w październiku 2008 planowane jest udostępnienie polskojęzycznej wersji pierwszego semestru CCNA Exploration
Wymagania wstępne
  • umiejętność obsługi komputera i posługiwania się Internetem (przeglądarką WWW),
  • podstawowa wiedza matematyczno-fizyczna (na poziomie liceum),
  • podstawowa znajomość języka angielskiego, w stopniu umożliwiającym korzystanie z anglojęzycznych tekstów technicznych (materiały szkoleniowe w języku angielskim, można korzystać ze słownika),
  • nie jest wymagana specjalistyczna wiedza z zakresu sieci komputerowych!
 
 
 
© 2007 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie