Previous
poniedziałek, 30 mar 2020r.
Kontrast:
  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast czarno-żólty
  • Kontrast żółto-czarny

15 Lat PWSZ

erasmus

erasmus

Seminarium - „System jakości – rola, zadania oraz jego znaczenie dla prowadzonych w organizacji procesów”.

dodano: 2016-04-18

W dniach 13-14 kwietnia b.r. w Akademickim Centrum Współpracy Transgranicznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie odbyło się seminarium poświęcone tematyce systemu jakości w organizacjach szkolenia personelu technicznego Part-147. Organizatorem spotkania był Urząd Lotnictwa Cywilnego we współpracy z Centrum Lotniczym PWSZ w Chełmie. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele ośrodków szkoleniowych i szkół lotniczych z całego kraju, m.in. Wojskowa Akademia Techniczna, Technikum Lotnicze nr 9 im. Bohaterów Narwiku w Warszawie, Politechnika Rzeszowska, LOT Aircraft Maintenance Services, ALL4JETS. W imieniu JM Rektora PWSZ w Chełmie gości przywitał Dyrektor Centrum Lotniczego Pan Łukasz Puzio.

W pierwszym dniu seminarium wystąpili przedstawiciele ULC, Dyrektor Departamentu Personelu Lotniczego Pan Tomasz Grzegorczyk przedstawił ogólne cele i zadania systemu jakości, Naczelnik Inspektoratu LPL-3 Tadeusz Gembski zreferował system bieżącego nadzoru nad organizacjami Part 147. Natomiast Inspektor Pan Piotr Kulec omówił działania i konsekwencje ULC podejmowane w stosunku do wykrytych niezgodności.

Drugiego dnia seminarium zostały przeprowadzone warsztaty, w czasie których bardzo dokładnie, na przykładach Kierownik Jakości OSPT PWSZ w Chełmie Pan Zbigniew Smutek, omówił zasady przygotowania, prowadzenia audytu i przeprowadzenia akcji korekcyjnej w organizacji zajmującej się szkoleniem z wiedzy podstawowej. Podobne zagadnienia, jednak w odniesieniu do szkoleń na typ przedstawił Pan Robert Grochowski z firmy ALL4JETS.

Na zakończenie goście mieli okazję zapoznać się z wyposażeniem laboratoriów PWSZ w Chełmie.

Galeria »

VI Międzynarodowe Seminarium Naukowe dla Studentów - Aktualne problemy społeczne w oczach młodego pokolenia

dodano: 2016-04-11

Pedagogiczne Koło Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie zaprasza do udziału w VI Międzynarodowym Seminarium Naukowym dla Studentów Aktualne problemy społeczne w oczach młodego pokolenia.

VI Międzynarodowe Seminarium Naukowe dla Studentów jest poświęcone aktualnym problemom społecznym w Polsce. Analiza problemów społecznych została poprzedzona badaniami sondażowymi, które równolegle przeprowadzono wśród studentów Państwowego Niżyńskiego Uniwersytetu im. M. Gogola w Niżynie na Ukrainie i Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie. Badania ustaliły ranking aktualnych problemów ważnych w życiu społecznym z punktu widzenia ludzi młodych świadomych podejmowanej tematyki. Proponowana problematyka dotyczy szeregu zagrożeń, które leżą u podstaw zjawiska wykluczenia społecznego. Dalsze pogłębione badania na ten temat mogą przyczynić się do ustalenia kierunków rozwijania działań profilaktycznych zapobiegających rozszerzaniu się zjawisk zaburzających życie społeczne takich, jak: stan opieki zdrowotnej, zdrowy styl życia czy dostęp do dóbr kultury. Inne problemy ściśle wiążą się z poprawą jakości życia całego społeczeństwa, a szczególnie młodego pokolenia, które rozpoczyna swoje samodzielne życie, karierę zawodową i swój udział w życiu społecznym.

Więcej »

Drzwi Otwarte PWSZ w Chełmie

dodano: 2016-04-08

8 kwietnia, odbyły się kolejne Drzwi Otwarte w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie. Studenci oraz pracownicy uczelni opowiedzieli o studiach, perspektywach i praktykach zawodowych oraz wyjazdach zagranicznych.

Kandydaci na studia mieli również możliwość nawiązania bezpośredniego kontaktu ze studentami różnych kierunków oraz obejrzenia bazy naukowo - dydaktycznej.

Poszczególne Instytuty PWSZ w Chełmie prezentowały swoją ofertę na specjalnie przygotowanych stoiskach. Instytut Nauk Technicznych i Lotnictwa oraz Instytut Nauk Rolniczych przygotowały specjalne pokazy i prezentacje w Centrum Studiów Inżynierskich w Depułtyczach Królewskich, natomiast Instytut Nauk Medycznych w swojej bazie laboratoriów.

W dniu 8 kwietnia odbył się także Jubileuszowy – X Konkurs Matematyczny im. Samuela Chróścikowskiego, który zgromadził młodzież szkół ponadgimnazjalnych z całego województwa.

Podczas Drzwi Otwartych zostały wręczone dyplomy dla 5000-go absolwenta naszej Uczelni, jak również 4999 i 5001 absolwenta. Wszyscy wyróżnieni absolwenci otrzymali z rąk JM Rektora PWSZ w Chełmie - prof. dra hab. Józefa Zająca dyplom ukończenia studiów w Instytucie Nauk Technicznych i Lotnictwa oraz pamiątkowe statuetki.

Galeria »

Konkurs plastyczny pt. „Książka moim przyjacielem”

dodano: 2016-04-07

Katedra Pedagogiki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie uprzejmie zaprasza uczniów szkół podstawowych do udziału w konkursie plastycznym pt. „Książka moim przyjacielem”

Konkurs odbywa się pod patronatem JM Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie prof. dr hab. Józefa Zająca.

Prace prosimy składać do 22 kwietnia 2016 r.

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem konkursu

Życzymy owocnej, twórczej pracy i sukcesów w konkursie.

Więcej »

Bezpłatne warsztaty dla studentów

dodano: 2016-04-04

Biuro Karier Żak zaprasza studentów do udziału w bezpłatnych warsztatach z Podstaw prawa pracy, Podstaw prowadzenia działalności gospodarczej oraz Pisania dokumentów rekrutacyjnych. Warunkiem udziału w zajęciach jest przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres: w terminie do 11 kwietnia br. Decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona. Dla uczestników warsztatów przewidziane są materiały szkoleniowe oraz dyplomy. Zachęcamy również do skorzystania z bezpłatnych konsultacji zawodowych i prawnych.

Harmonogram warsztatów:

  • 28-29.04, PODSTAWY PRAWA PRACY, 2x3h(cykl)
  • 13,16.05, PODSTAWY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, 2x4h(cykl)
  • 19.05, PISANIE DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH, 2x1h(cykl)

Formularz zgłoszeniowy

„Wspomnienia, wspomnienia …” – konkurs literacki

dodano: 2016-04-04

Biblioteka Główna PWSZ w Chełmie zaprasza do udziału w konkursie literackim organizowanym pod hasłem „ Wspomnienia, wspomnienia …”. Prace konkursowe w formie opowiadania mogą składać studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych PWSZ w Chełmie w terminie do 31 maja 2016 r. . Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.

Więcej »