Materiały

 

Zbiór zadań:

Zbiór przykładowych zadań z matematyki finansowej wzbogacające kolejną edycję konkursu matematycznego im. Samuela Chróścikowskiego organizowanego przez Instytut Matematyki i Informatyki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

Aplikacja mobilna

Aplikacja raty powstała w środowisku Thunkable i aby móc ją zainstalować należy mieć w telefonie  wyłączoną funkcję zaufane źródła.

Prezentacje z warsztatów:

 1. Na pierwszych warsztatach (plik prezentacji 1) przedstawiono wprowadzenie do matematyki finansowej, czyli co powinien każdy wiedzieć o procentach (zamiana procentu na ułamek i odwrotnie zamiana ułamka na procenty, obliczanie procentu danej liczby), zasada oprocentowania prostego. Zostały też wprowadzone pojęcia finansowe takie jak: kapitalizacja oraz zasada oprocentowania złożonego. Na warsztatach tych również omówiona została kapitalizacja niezgodna oraz efektywność oprocentowania. 
   
 2. Na drugich warsztatach (plik prezentacji 2) przedstawiono wprowadzenie do rent. Została omówiona wartość początkowa oraz końcowa renty stałej dla rent zgodnych. Wprowadzono modele matematyczne opisujące te renty oraz oznaczenia, jakie są wykorzystywane w międzynarodowym rachunku aktuarialnym związanym z tym tematem. Zaprezentowano wzór na stan funduszu emerytalnego po n wypłatach dla renty wypłacanej z dołu oraz renta wieczysta. Dopełnieniem teoretycznym tego tematu są renty o ratach zmiennych.
   
 3. Na kolejnych zajęciach omówiono długi (plik prezentacji 3). Przedstawiono różnicę pomiędzy kredytem a pożyczką, zasada równoważności wartości kapitałów oraz kredyty z różnym modelem rat. Najistotniejszym wątkiem przewijającym się przez temat długów była tabela spłaty (amortyzacji) długów, gdzie dla każdego przypadku  rozpatrzono oddzielną tabelę.
   
 4. Dwa ostatnie spotkania zrealizowano w formie wykładu problemowego (plik prezentacji 4, plik prezentacji 5), gdzie omawiano opisy przypadków zastosowania matematyki w finansach. Zawarto formuły finansowe w MS Excel (plik MS Excel) przydatne w życiu finansisty dotyczące zarówno lokat, jak i spłaty kredytów. Formuły te bazują na teorii finansowej dotyczącej lokat i kredytów przedstawionej na poprzednich warsztatach

  Plik prezentacji 4 zawiera formuły finansowe w MS Excel (plik MS Excel) – wykład problemowy
 • Szybkie porównywanie lokat - czyli efektywna stopa procentowa.
 • Zysk z lokaty.
 • Co miesiąc odkładam określoną kwotę. Ile uzbieram w okresie X, na oprocentowanym rachunku?
 • Podwojenie kapitału - jak szybko je policzyć?
 • Chcę uzbierać kwotę X, przy oprocentowaniu Y, w ciągu Z lat. Ile muszę odkładać co miesiąc? Jaki wpływ ma inflacja?

  Plik prezentacji 5 zawiera formuły finansowe w MS Excel (plik MS Excel) – wykład problemowy
 • Ile kosztuje kredyt?
 • Tworzymy harmonogram spłat.
 • Ile odsetek jest w jednej racie?
 • Tabela danych z dwiema zmiennymi - różne oprocentowania i czas trwania kredytu.
 • Raty malejące.