Indeks finansisty

w ramach Programu "mPotęga" - IV edycja

Cele:


 1. Wskazanie uczniom/uczennicom Zespołu Szkół Ekonomicznych/III Liceum Ogólnokształcącego w Chełmie praktycznych zastosowań matematyki ekonomicznej w życiu codziennym.
 2. Nabycie przez grupę docelową umiejętności analitycznego, logicznego i twórczego myślenia poprzez przybliżenie zasady działania wybranych mechanizmów finansowych.
 3. Wyrobienie sprytu i sprawności uczniów/uczennic w realizowaniu planowanych przedsięwzięć.

Metody pracy:


 • Promowanie wzorca podstaw dobrego zarządzania poprzez położenie nacisku na tematykę z zakresu matematyki finansowej.
 •  Realizacja niestandardowych zajęć w sposób atrakcyjny i przystępny dla uczniów.
 • Stworzenie aplikacji „Indeks finansisty”, dzięki której uczniowie zrozumieją mechanizmy działania pieniądza i wykorzystają zdobytą wiedzę podczas zajęć przy implementacji aplikacji.
 • Wykorzystanie potencjału naukowego kadry dydaktycznej Uczelni oraz pomysłowości i inwencji twórczej uczestników działań.

Zadania:


 1. Warsztaty teoretyczne z matematyki ekonomicznej dla 15 uczniów/uczennic Zespołu Szkół Ekonomicznych/III Liceum Ogólnokształcącego w Chełmie (15 h zajęć, IX-X. 2017). Warsztaty prowadzone w oparciu o wykład informacyjny, gdzie w sposób usystematyzowany zostaną przekazane podstawowe pojęcia finansowe, takie jak oprocentowanie, kapitalizacja, renty, długi oraz w oparciu o wykład problemowy, gdzie omawiane będą gotowe opisy przypadków zastosowania matematyki w finansach. Treści dostosowane do poziomu uczestników, oparte o aktualny program nauczania w szkołach ponadgimnazjalnych: procenty, ciągi, elementy matematyki finansowej, funkcje.
 2. Warsztaty praktyczne dla wybranej grupy projektowej z tworzenia aplikacji mobilnych w programie Applnventor/Thunkable. Stworzenie przez uczestników prostego symulatora finansowego „Indeks finansisty” wraz z zawartymi wzorami i opisem, przeznaczonego na telefony komórkowe z systemem Android (4h zajęć prowadzonych metodą projektową, X.2017).
 3. Warsztaty z technik tworzenia filmów metodą poklatkową wraz z montażem, przedstawiających w sposób praktyczny i obrazowy wybrane mechanizmy finansowe. Stworzenie 3 krótkich filmików instruktażowych, zaaranżowanych i nakręconych telefonami komórkowymi uczniów, opublikowanie ich na stronie internetowej szkoły/uczelni oraz w serwisie YouTube i na powstałej na potrzeby projektu aplikacji mobilnej (12h zajęć, XI.2017). Zajęcia z wykorzystaniem elementów grywalizacji.
 4. Konkurs szkolny „Indeks finansisty” z nagrodami na symulację/porównanie ofert finansowych za pomocą stworzonej aplikacji mobilnej,poprzedzony akcją instruktażowo-promocyjną wśród uczniów, (pomoc/konsultacje grupy proj.), XI-XII.2017.

Rezultaty:


 • Zwiększenie skuteczności i atrakcyjności kształcenia grupy docelowej z zakresu matematyki finansowej, jej praktycznych zastosowań w życiu codziennym. Wskaźniki rezultatu: opracowany wzorcowy scenariusz bloku zajęć warsztatowych z tematu dotyczącego matematyki finansowej,przekazany placówce oraz co najmniej 5 innym szkołom kształcenia ponadgimnazjalnego w mieście Chełm, kształcącym ponad 2500 uczniów/uczennic (potwierdzenie nadania/odbioru).
 • Wypromowanie wzorca podstaw dobrego zarządzania poprzez zwiększenie wiedzy i świadomości grupy docelowej o działaniu pieniądza, pozwalającej na wybór/symulację właściwej oferty finansowej, niezbędnej w życiu codziennym każdego finansisty. Wskaźniki osiągnięcia rezultatu:
  • co najmniej 100 uczniów/uczennic ZSE/III LO w Chełmie pobierze aplikację i weźmie udział w konkursie szkolnym „Indeks finansisty” dotyczącym wyboru właściwej oferty finansowej, z czego 50% z nich w zadawalającym stopniu rozwiąże problem (na podstawie stworzonego arkusza oceny);
  • opracowany i opublikowany zbiór przykładowych zadań z matematyki finansowej, wzbogacających kolejną edycję konkursu matematycznego im. Samuela Chróścikowskiego o zasięgu wojewódzkim, organizowanego przez Wnioskodawcę w 2018 r., w którym uczestniczyć będzie co najmniej 5 uczestników grupy projektowej (strony www szkoły/uczelni, deklaracje udziału w konkursie);
  • co najmniej 500 osób obejrzy zamieszczone filmiki (monitoring liczby odwiedzin użytkowników w serwisie YouTube).