Mechanika w edukacji szkolnej - technik mechanik

Studia podyplomowe skierowane są do osób nieposiadających przygotowania pedagogicznego i mających dyplom ukończenia kierunkowych studiów wyższych (magisterskich lub licencjackich/inżynierskich). Studia te umożliwiają podjęcie pracy w szkole w charakterze nauczyciela przedmiotów zawodowych.

Absolwent tych studiów nabywa wiedzę i umiejętności pedagogiczne oraz psychologiczne, które umożliwią mu efektywną pracę w podjętym zawodzie zgodnie ze standardami kształcenia nauczycieli.

Czas trwania: 4 semestry , w tym 550 godzin zajęć i 150 godzin praktyk (Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 roku).

Zajęcia prowadzone są w trybie zaocznym w: piątki, soboty i niedziele.

Zasady rekrutacji: spełnienie wymogów formalnych, kolejność zgłoszeń.

Data rozpoczęcia studiów: kwiecień 2009 r.

Odpłatność: studia są bezpłatne finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Przedmioty w ramach studiów podyplomowych:

 1. Pedagogika ogólna
 2. Zarys teorii wychowania
 3. Zarys psychologii ogólnej
 4. Dydaktyka ogólna
 5. Elementy prawa oświatowego
 6. Technologia Informacyjna
 7. Biomedyczne podstawy rozwoju człowieka
 8. Kultura języka polskiego
 9. Elementy psychologii rozwojowej i wychowawczej
 10. Pedagogika szkolna
 11. Elementy pedagogiki specjalnej i nauczania zintegrowanego
 12. Metodyka szczegółowa
 13. Metodyka czasu wolnego
 14. Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 15. Warsztaty komunikacji interpersonalnej
 16. Projektowanie w wychowaniu, nauczaniu i opiece
 17. Mechanika techniczna
 18. Zapis konstrukcji
 19. Inżynieria materiałowa
 20. Maszyny transportowe i energetyczne
 21. Podstawy elektrotechniki i elektroniki
 22. Podstawy automatyki
 23. Metrologia warsztatowa
 24. CAD
 25. Obróbka ubytków
 26. Obróbka plastyczna
 27. Podstawy konstrukcji maszyn
 28. Eksploatacja maszyn i urządzeń
 29. BHP
 30. Emisja głosu
 31. Zautomatyzowane procesy technologiczne
 32. Metodyka kształcenia zawodowego
 33. Zarządzanie środowiskiem
 34. Spajalnictwo
 35. Seminarium

Szczegółowe informacje: regulamin udziału w projekcie