Informatyka w edukacji szkolnej - technik informatyki

Studia podyplomowe skierowane są do osób nieposiadających przygotowania pedagogicznego i mających dyplom ukończenia kierunkowych studiów wyższych (magisterskich lub licencjackich/inżynierskich). Studia te umożliwiają podjęcie pracy w szkole w charakterze nauczyciela przedmiotów zawodowych.

Absolwent tych studiów nabywa wiedzę i umiejętności pedagogiczne oraz psychologiczne, które umożliwią mu efektywną pracę w podjętym zawodzie zgodnie ze standardami kształcenia nauczycieli.

Czas trwania: 4 semestry , w tym 550 godzin zajęć i 150 godzin praktyk (Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 roku).

Zajęcia prowadzone są w trybie zaocznym w: piątki, soboty i niedziele.

Zasady rekrutacji: spełnienie wymogów formalnych, kolejność zgłoszeń.

Data rozpoczęcia studiów: kwiecień 2009 r.

Odpłatność: studia są bezpłatne finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Przedmioty w ramach studiów podyplomowych:

 1. Pedagogika ogólna
 2. Zarys teorii wychowania
 3. Zarys psychologii ogólnej
 4. Dydaktyka ogólna
 5. Elementy prawa oświatowego
 6. Technologia Informacyjna
 7. Biomedyczne podstawy rozwoju człowieka
 8. Kultura języka polskiego
 9. Elementy psychologii rozwojowej i wychowawczej
 10. Pedagogika szkolna
 11. Elementy pedagogiki specjalnej i nauczania zintegrowanego
 12. Metodyka szczegółowa
 13. Metodyka czasu wolnego
 14. Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 15. Warsztaty komunikacji interpersonalnej
 16. Projektowanie w wychowaniu, nauczaniu i opiece
 17. Programowanie w językach wysokiego poziomu
 18. Systemy operacyjne
 19. Sieci komputerowe i Internet
 20. Bazy danych
 21. BHP
 22. Emisja głosu
 23. Grafika komputerowa
 24. Seminarium

Szczegółowe informacje: regulamin udziału w projekcie