" Rola polskich i ukrainskich osrodków naukowych w procesie budowania struktury partnerstwa transgranicznego"

  Podstawowym celem projektu jest stworzenie transgranicznej sieci wspólpracy uczelni wyzszych z obszaru Euroregionu Bug. Realizacja przedmiotowego przedsiewziecia pozwoli na :

  • stala wymiane doswiadczen w obszarze naukowym, badawczym i dydaktycznym,
  • zwiekszenie liczby wspólnych, polsko - ukrainskich przedsiewzieć o charakterze badawczo - rozwojowym, kulturalnym oraz oswiatowym,
  • wymiane kadry administracyjnej, dydaktycznej oraz studentów,
  • usuwanie negatywnych skutków istnienia podzialów panstwowych w ujeciu regionalnym.

Planowana inicjatywa przyczynia sie do budowania spoleczenstwa opartego na wiedzy, bedacego motorem napedowym rozwoju gospodarczego regionu. Pozytywnie wplywa na proces integracji spolecznosci po obu stronach granicy, opartej na wspólpracy naukowej, kulturalnej i badawczo-rozwojowej. Wspomaga dzialania w kierunku niwelowania marginalizacji obszarów pogranicza, uwypuklajac przy tym jego spuscizne i dziedzictwo kulturowe oraz tkwiacy w nim potencjal rozwojowy.

Planowane produkty i rezultaty: miedzynarodowe sympozjum naukowe, polaczone z inauguracja roku akademickiego, forum wymiany doswiadczen, program wymiany studentów i pracowników, retrospekcyjna wystawa fotograficzna z okazji 5 lecia istnienia PWSZ w Chelmie, prezentacja multimedialna, cykl wykladów otwartych, towarzyszace imprezy kulturalne oraz akcje promocyjne

Budzet:
•  calkowita wartosć projektu: 87 505 PLN
•  kwota dofinansowania z EFRR: 65 628,75 PLN
•  kwota dofinansowania z budzetu panstwa: 8 750,5 PLN
•  wklad wlasny: 13 125,75 PLN