"Transgraniczny system informacji geograficznej szansą rozwoju obszarów pogranicza"

Cel projektu: nawiązanie transgranicznego partnerstwa na rzecz rozpowszechniania nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych w realizacji usług publicznych, a w szczególności tworzenie podstaw pod wdrożenie polsko - ukraińskiego systemu informacji geograficznej.

Realizacja projektu pozwoli na: zaprezentowanie najnowszych osiągnięć w dziedzinie GIS oraz wyznaczenie kierunków międzynarodowej współpracy w tym zakresie, przyczyniając się do wzmocnienia konkurencyjności oraz atrakcyjności inwestycyjnej regionu.

Główne produkty i rezultaty projektu to : 2 konferencje szkoleniowe, 1 pokaz sprzętu i oprogramowania oraz 2 wydawnictwa pokonferencyjne.

Okres realizacji: marzec - listopad 2006 r.

Budżet:
•  całkowita wartość projektu: 48 550 PLN
•  kwota dofinansowania z EFRR: 36 412,50 PLN
•  kwota dofinansowania z budżetu państwa: 4 855 PLN
•  wkład własny: 7 282,5 PLN