Lubelski Bursztyn

znaleziska, geologia, złoża, perspektywy

Konferencja naukowa 

Lubelski bursztyn – znaleziska, geologia, złoża, perspektywy

12-13 luty 2015
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie

 

Organizator konferencji

Katedra Budownictwa PWSZ w Chełmie

Czas i miejsce konferencji

12 luty 2015

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
ul. Pocztowa 54, bud. „C”, 22-100 Chełm

13 luty 2015

Akademickie Centrum Współpracy Transgranicznej 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
Depułtycze Nowe 44, 22-100 Chełm